Storföretaget Exxon har hittat ett sätt att framställa mer än 10 000 fat biobränsle per dag med hjälp av alger. Denna mängd kan verka liten jämfört med produktionen av olja, men är ett viktigt steg i rätt riktning.

Exxon skriver på sin hemsida att det finns många fördelar med att använda sig av alger som bränsle. Alger kan t.ex. odlas på landområden som inte lämpar sig till något annat och med vatten som inte heller kan användas för jordbruk. Att odla alger har också en annan klimatsmart bieffekt, nämligen att alger konsumerar koldioxid. Det som krävs för att odla alger som biobränsle är i grund och botten vatten, koldioxid och solljus. Därefter används algerna tillsammans med biooljor och syre för att ta fram biobränslet.

Enligt en studie publicerad i Environmental Science and Technology är utsläppen av växthusgaser 50 % lägre än vad den är med oljebaserade drivmedel. Den stora fördelen är att alger som biobränsle kan vara kostnadseffektivt jämfört med andra alternativa bränslekällor som t.ex. etanol från majs.

Det nyligen stora vetenskapliga framsteget som möjliggjort denna produktion är att man under 2017 upptäckte att man kan modifiera en gen i en viss typ av alger för att göra att de producerar dubbelt så mycket fett jämfört med vad de skulle ha gjort ute i naturen, men växer ändå lika fort. Det är dessa fetter som går att omvandla till biobränsle.

Att producera 10 000 fat biobränsle per dag är en liten mängd jämfört med mängden olja som i dag används. Enligt siffror från amerikanska Energi Information Administration produceras det mer än 80 miljoner fat olja varje dag, vilket gör att 10 000 fat biobränsle kan verka som en struntsumma. Men med fler inkrementella innovationer likt denna kommer alternativa energikällor till oljan bli allt mer gångbara.