I Sverige står vattenkraft för nästan hälften av all elproduktion enligt siffror från Ekonomifakta. Vattenkraften är en förnyelsebar källa till elenergi som vi i Sverige har mycket goda förutsättningar att utveckla.

Vattenkraft använder vattenmagasin med samlad nederbörd för att driva en generator genom att utnyttja kraften hos fallande vatten. En stor fördel med vattenkraft är att det går att kontrollera mängden energi som genereras genom att det går att ansamla vatten i dammar för att sedan släppa igenom vattnet och driva generatorer vid behov, till skillnad från sol- och vindkraft som hela tiden är beroende av faktorer som inte går att kontrollera (vindstyrka och solljus).

Elbolag som producerar el med vattenkraft

Här nedan hittar du en lista över svenska elbolag som använder sig av vattenkraft för att producera el.

Ale El E Ale El jobbar efter ledorden nära, tryggt och enkelt. År 2015 blev de utnämnda till västsveriges bästa elhandelsföretag.

 

http://aleel.se/

Alingsås Energi AB Alingsås Energi beskriver sig själva som en konkurrenskraftig och pålitlig leverantör av energi och infrastrukturtjänster. De strävar också efter att hållbar utveckling ska vara framtiden.

http://www.alingsasenergi.se/

Alltid.se Alltid.se är en ny aktör på elbranschen som erbjuder enkla smarta ellösningar där du får bonuspoäng om du väljer miljösmart el.

https://www.alltid.se

Bengtsfors Energi Handel AB Bengtsfors Energi Handel är ägt av Bengtsfors kommun och ungefär hälften av elproduktionen består av vattenkraft.

http://www.elhandel.bengtsfors.se

BestEl AB BestEl är en västsvensk elleverantör som levererar el från 100 % förnyelsebara källor.

https://www.bestel.se/

Boo Energi Försäljnings AB Företaget Boo Energi säljer endast el från förnyelsebara källor. Du kan också välja till bra miljöval där elen då också kommer från miljöklassificerade produktionsanläggningar.

https://www.booenergi.se

Borlänge Energi Försäljning AB Med Borlänge Energi kan du välja elhandel med 100 % förnyelsebar energi.

https://www.borlange-energi.se

Elkraft Sverige AB Elkraft Sverige riktar sig till företag och köper endast in el producerad via vattenkraft.

http://www.elkraftsverige.se/

Halmstads Energi och Miljö AB Halmstad Energi och Miljö producerar el från 100 % förnyelsebara källor.

https://www.hem.se/

Härryda Energi Elhandel AB Elbolaget Härryda Energi Elhandel ger sina kunder el helt och hållet från vattenkraft. El från dem är också miljövarudeklarerad enligt EPD-systemet.

http://harrydaenergi.se/

Höganäs Energi Handel AB Höganäs Energi beskriver sig själva som ett komplett energibolag med stort hjärta och jobbar för en trivsam och trygg miljö.

https://www.hoganasenergi.se

Nordic Green Energy Med Nordic Green kan du t4eckna ett 100 % grönt elavtal bestående av el producerad av sol, vind och vatten.

Nordic Greens hemsida

Linde Energi (f.d. Närkes Kil Energi AB) Linde Energi producerar lokal förnyelsebar elkraft med hjälp av vattendragen i Bergslagen.

http://www.lindeenergi.se/

Sala-Heby Energi AB Sala-Heby Energi AB säljer endast förnybar el producerad av antingen biobaserat bränsle eller vattenkraft. Elen från Sala-Heby Energi AB är EPD deklarerad.

https://www.sheab.se/

Skånska Energi Marknad AB Om du tecknar ett elavtal med Skånska Energi får du all el från sol och vatten.

https://www.skanska-energi.se/sv-SE

Sollentuna Energi Handel AB Sollentuna Energi Handel är en lokal elhandlare som säljer 100 % förnybar energi.

https://www.seom.se/

Svekraft AB Svekraft erbjuder el till konkurrenskraftiga priser och producerar enligt Smutselkolskollen endast el från förnyelsebara källor.

http://www.svekraft.se

Telge Energi AB Telge Energi marknadsför sig som bolaget som levererar ren el. Ren el är enligt de själva el producerad av sol, vind och vatten istället för andra förnybara källor som t.ex. biogas.

https://telgeenergi.se

Tidaholms Energi AB Med Tidaholm Energi får du el producerad från vattenkraft och biogas.

 

http://www.tidaholmsenergi.se/

Umeå Energi AB Umeå Energi erbjuder sina kunder helt förnybar el från sol, vind, vatten och bioenergi.

 

http://www.umeaenergi.se/

Varberg Energimarknad AB Varberg Energimarknad erbjuder hållbar el från vind, vatten och sol. Som kund får du alltid elen från vind och vatten, och du kan sedan välja att komplettera med sol.

 

https://www.varbergenergi.se

Värnamo Energi AB Hos Värnamo Energi kommer all energi från förnybara källor varav majoriteten är från vattenkraft.

http://www.varnamoenergi.se