Puerto Rico har på senare tid kantats av strömavbrott vilket är ett resultat över orkanen Maria som slog ut hela landets elnät och landet har fortfarande inte fått bukt med problemen.

Länder i Karibien förlitar sig fortfarande på olje- och dieseldrivna elkraftverk som är ett både smutsigt och dyrt sätt att producera el. Karibien bör istället gå över till mer hållbara alternativ som sol- och vindkraft. Detta är inte bara bättre för miljön utan gör också att elnätet blir decentraliserat vilket minskar sårbarheten i systemet mot framtida extrema väderförhållanden.

Karibien är ett område som är väldigt sårbart för klimatförändringar eftersom många öar riskerar att hamna under vatten vid en högre havsnivå. Vidare är området präglat av orkaner och extrema väderväxlingar. Området har redan nu börjat se skillnader i extrema väderförhållanden och forskare menar att det med stor sannolikhet bara kommer att bli värre när medeltemperaturen på jorden stiger.

Ett annat problem som Karibien står inför i sin omvandling till förnyelsebar energi är att tekniken i många fall inte är anpassad efter förhållandena i området. Vindkraftverk t.ex. utvecklades först i Europa där starka orkanvindar väldigt sällan förekommer. Med de vindhastigheter som finns i Karibien är det stor risk att vindturbinerna slits sönder.

Förändringar i nederbörd och temperaturer kan också påverka både sol- och vattenkraftverk. En större mängd nederbörd leder till fler moln och färre soldagar vilket minskar effektiviteten hos solkraftverken. Nederbörden kan i vissa delar leda till mer effektiv vattenkraft men högre temperaturer riskerar att slå ut den positiva effekten eftersom högre temperatur leder till snabbare avdunstning. Det är dock fortfarande oklart på vilket sätt som klimatförändringar kommer att påverka vädret i Karibien på sikt. Trots dessa utmaningar är ändå förnyelsebara energikällor ett mycket bättre alternativ än de nuvarande drivna på olja och diesel.