Orsakar bekämpningsmedel av glyfosater cancer?

Det pågår just nu en strid mellan Världshälsoorganisation (WHO) och amerikanska politiker gällande huruvida bekämpningsmedel baserade på glyfosater orsakar cancer. Världshälsoorganisationen har i sin forskning kommit fram till att ämnet antagligen är cancerframkallande hos människor vid större exponering vilket baseras på flera egna studier. Sammanfattningsvis har studierna kommit fram till att det finns övertygande bevis […]

Read more