Det pågår just nu en strid mellan Världshälsoorganisation (WHO) och amerikanska politiker gällande huruvida bekämpningsmedel baserade på glyfosater orsakar cancer. Världshälsoorganisationen har i sin forskning kommit fram till att ämnet antagligen är cancerframkallande hos människor vid större exponering vilket baseras på flera egna studier. Sammanfattningsvis har studierna kommit fram till att det finns övertygande bevis att ämnet orsakar cancer i försöksdjur, vissa indikationer för att det är cancerframkallande hos jordbrukare som använder medlet, och att det bevisligen orsakar förändringar i DNA och skadar kromosomer i mänskliga celler. Vid exponering av lägre doser i t.ex. livsmedel utger ämnet enligt WHO dock ingen hälsorisk.

Amerikanska politiker vill nu att WHO drar tillbaka sin huvudsakliga ståndpunkt om att ämnet orsakar cancer och menar att det inte finns tillräckligt med bevis för att ämnet i sig är cancerframkallande.  Frank Lucas, representant för Republikanerna i Oklahoma menar att studierna är bristfälliga eftersom de inte anger vid vilken dos som glyfosater skulle vara cancerframkallande, och menar att Världshälsoorganisationens forskningsarbete är oacceptabelt med tanke på att de finansieras av amerikanska skattepengar. Ordföranden för Världshälsoorganisationen, Christopher Wild har svarat att forskningen är ett kritiskt viktigt första steg som sedan kan ligga till grund för andra beslut gällande både vidare forskning och att utfärda varningar för användning av medlet.

Glyfosater är en av de mest använda substanserna i bekämpningsmedel och används flitigt vid odling. I Europa används glyfosater som bekämpningsmedel vid odling av spannmål, vindruvor, oliver, citrusfrukter och nötter. Företaget Monsanto har länge använt glyfosater i ett av sina mest kända bekämpningsmedel RoundUp. Monsanto har sedan tidigare ertappats med att spökskriva forskningsrapporter som de sedan har betalat forskare för att publicera, vilket bland annat New York Times har rapporterat om.