En ny studie pekar på att det är sannolikt att vargar från Tjernobyl sprider mutationer skapade av radioaktivitet till andra vargpopulationer i Europa.

I området där kärnkraftverket Tjernobyl år 1986 exploderade bor det i dag inga människor, däremot rör sig vargar och annat vilt sig fritt och kan därifrån ta sig till andra delar av Europa. I en ny studie har 13 vargar kartlagts med hjälp av halsband som både mätte position samt radioaktivitetsnivåer.  En ung varghanne i studien rörde sig mellan Vitryssland, Ukraina och till slut Ryssland. Detta är den första långflytten av en varg som har observerats i studien, tidigare har vargpopulationen med ursprung från Tjernobyl hållit sig inom området.

Det är tidigare känt att unga varghannar kan färdas långa sträckor i jakt på en partner. Eftersom vargpopulationen i området runt Tjernobyl är stor finns det fog att tro att fler hannar också har sökt sig ut från området i jakt på en partner. Det finns en risk att dessa hannar kan bära på en eller flera mutationer skapade av strålningen från området. Tidigare studier har visat att andra djur i området har drabbats av negativa hälsoeffekter som effekt av strålningen. En annan studie har också kunnat visa att strålningen även kan ge negativa hälsoeffekter till avkomma till djur som har drabbats. Bland dessa djur har man t.ex. kunnat se att de mycket oftare drabbats av tumörer, starr, mindre hjärnor och andra missbildningar i sin utveckling.

De djur som har fått avkomma som drabbats av strålningsskador har själva i regel uppvisat hälsosymtom. Detta får forskarna att tro att de vargar som klarat av att färdas så långa sträckor är förhållandevis oskadda.  Det är dock oerhört osannolikt att dessa vargar skulle kunna färdas så långt att de skulle kunna drabba vargstammar i Skandinavien, som främst rör sig i mellersta Sverige.

En forskare säger att han kan direkt avgöra hur drabbat ett visst område i Tjernobyl är baserat på mängden fågelsång, ju kraftigare strålning desto färre fåglar. Detta i sig visar hur kraftigt strålningen påverkar de djur som kommer i kontakt med den. Forskarna kan dock inte helt utesluta att strålningen gör att de resande vargarna kan påverka kullar hos andra europeiska vargstammar negativt.